Kezdőlap

Kármán Elemér (Bp., 1876. ápr. 28.Bp., 1927. febr. 20.): törvényszéki bíró, kriminálpedagógus. Hosszabb időt töltött Hans Grossnak, a büntetőjog grazi tanárának szemináriumában, kitől a lélektani módszernek a bírói gyakorlatban való alkalmazását sajátította el. 1913-ban részt vett a fiatalkorúak bíróságának megalkotásában. A kriminálpedagógia egyik hazai megalapítója. A kedvezőtlen környezetben élő gyermekek számára Pestalozzi-otthont szervezett, melyet 1915-ben Kriminálpedagógiai Intézettel egészített ki. – M. A gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi betegségei (Bp., 1922); Einführung in die Kriminalpädagogie (I–II., Bp., 1923); Die Diebstähle der Kinder (Leipzig, 1924). – Irod. Ganó Vilmos: K. E. az elfelejtett kriminálpedagógus (Gyógypedagógia, 1959. 4. sz.).