Kezdőlap

Károly György Hugó (Debrecen, 1840. szept. 7.Bp., 1908. szept. 22.): tanár, premontrei kanonok. 1861-től rendje nagyváradi, majd kassai gimn.-ában tanított. Részt vett a Felsőmagyarországi Múzeumegyesület, valamint az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület megalapításában (1866). 1875-től a bp.-i felső leányisk. tanára, 1898-tól ig.-ja. 1876-ban a Petőfi Társ. alapító tagja volt. Szerk. a Felsőmagyarországi Múzeum I. Évkönyvét (Kassa, 1874.). – M. Fiumei emlék (Utirajzok, Pest, 1870); Intelmek erkölcsi példákban, képek és idézetekben (Debrecen, 1870); Szépészeti képzés gimnáziumainkban (Kassa, 1874); Abaújmegye XVI. századbeli műveltségtörténelméből (Bp., 1876).