Kezdőlap

Károly, I.; Károly-Róbert; Caroberto (12881342. júl. 26.): király (1307–42). Az Anjou Martell Károly és Habsburg Rudolf császár leányának, Klementiának fia. 1300-ban Dalmáciában a délvidéki feudális nagybirtokosok királyjelöltjeként lépett fel. III. András halála után, 1301-ben ~ egyik fő híve, Bicskei Gergely megkoronázta Esztergomban, de a nagybirtokosok többsége Vencel mellé állt, s ~ Kőszegi Ivánnal szemben kénytelen volt Esztergomot feladni. Az 1302-i Buda elleni ostroma is sikertelen maradt. Nem változtatott a tényleges erőviszonyokon, hogy VIII. Bonifác pápa 1303. máj. 31-én ~nak „ítélte” oda Mo.-ot, de Esztergom (1306), majd Buda (1307) kézrekerítése és Ottó király elfogása, az igen ügyes Gentilis bíboros, pápai legátus működése lehetővé tette, hogy 1307. okt. 10-én a rákosi ogy.-en kir.-nak ismerjék el, majd az 1309. jan. 16-i budai koronázás után ugyancsak Gentilis közreműködésével 1310. aug. 20-án Fehérvárott a hagyományos koronával megkoronázzák. A tartományurak ellen szívós harcot folytatott. 1312. jún. 15-én a rozgonyi csatában az Amadéfiakat megtörte, de Csák Mátéval szemben kerülte a nyílt összetűzést, megelégedett Visegrád (1316), majd Komárom (1318) elfoglalásával. Amikor Csák Máté, az utolsó önálló tartományúr 1321-ben meghalt, lehetővé vált, hogy ~ a központi hatalmat megerősítse. A letűnt oligarchák helyébe a régebbi nemzetségek felemelkedő családjai (Lackfi, Szécsi, Szécsényi, Debreceni) és bevándorolt idegenek (Drugeth) léptek, akik ugyanolyan hatalmas birtokadományokban részesültek, mint elődeik. A kir. birtok jelentőségének csökkenését felismerve kiépítette a váruradalmak új formáját, s a kir. jövedelmeket a bánya, pénzverési regále és új adók (kapuadó) segítségével növelte. Különösen a négy részletben (1323, 1325, 1329, 1338) végrehajtott pénzreform, az értékálló m. aranyforint megteremtése volt nagy jelentőségű (ennek érdekében alapította a cseh Kutná Horáról hozott bányászokkal Körmöcbányát és nyitotta meg az ottani aranybányákat). Jövedelmei segítségével hatalmas pénztartalékra tett szert. A levert oligarchák egykori hívei és támaszai előtti népszerűtlenségének jele lehetett Zách Felicián sikertelen merénylete a király és családja ellen. Külpolitikáját részben háborús hódítások, részben ügyesen megkötött örökösödési szerződések jellemzik. Uros István szerb királlyal szemben ugyan eredményesen lépett fel, de Havasalföld meghódítására irányuló kísérlete kudarcba fulladt, s ~ is csak Hédervári Dezső önfeláldozása révén menekült meg (1330. nov. 9–12.). ~ második fiát, Andrást elismerték nápolyi trónörökösnek, Andrást ~ személyesen kísérte Nápolyba (1333). Harmadik házassága révén Nagy Kázmér lengyel kir.-lyal 1339-ben ugyancsak örökösödési szerződést kötött. A visegrádi kongresszuson (1335. okt.), amelyen a lengyel és cseh kir., a morva őrgróf és a bajor hg. vettek részt, ~nak sikerült a cseh és lengyel király közti ellentétet kiküszöbölnie, döntőbíróként lépett fel a lengyel király és a német lovagrend közti vitában, és nemcsak az osztrák hercegek ellen irányuló politikai szövetséget hozott létre, hanem nagy jelentőségű gazdasági megállapodást kötött a bécsi árumegállítás nyomasztó hatásának megszüntetésére. ~ Buda városával támadt konfliktusa miatt székhelyét előbb Temesváron tartotta, majd Visegrádon várat épített (a mai fellegvár) és ott fényes udvart tartott. Fehérváron temették el.