Kezdőlap

Károly Rezső, Karl (Prága, 1868. márc. 4.Bp., 1945. márc. 6.): növénynemesítő, akadémiai tanár. Oklevelét a Magyaróvári Gazdasági Ak.-n szerezte 1889-ben. 1891-től a magyaróvári ak.-n működött, 1896-ban a Növénytermelési Kísérleti Állomás helyettes vezetője, majd ugyancsak 1896-ban a Keszthelyi Gazdasági Tanintézetben a növénytermelés és rétművelés tanára, a Növénytermelési Kísérleti Tér vezetője lett, 1897-től a Földművelésügyi Min.-ban működött, később az Orsz. Mezőgazdasági Üzemi Intézet ig.-ja. 1893-ban Németo.-ba küldték ki a cukorrépa-termelés tanulmányozására, utána indította el a hazai cukorrépa-nemesítést. Javaslatára létesült az Alföldi Mezőgazdasági Intézet és a Kender- és Lentermelési Kísérleti Állomás. Közreműködött különféle növénynemesítési munkákban, így a nemesítéseknél a polarizációs munkákat végezte. A Kísérletügyi Közlemények c. folyóirat szerk.-je volt. Széles körű szakirodalmi tevékenységével nagymértékben elősegítette a hazai ipari növények termelésének fejlesztését, a mezőgazdasági üzemtan jelentőségének fokozását. – F. m. Tanulmány a hazai cukorrépa, – magtermelés és – tenyésztés fontosságáról (Karl Rezső néven, Magyaróvár, 1894); Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896 (Karl Rezső néven, Magyaróvár, 1894); Rét- és legelőművelés gyakorló és tanuló gazdák részére (Bp., 1899); Franciaország mezőgazdasági viszonyai (Bp., 1900); A tormáspusztai gazdaság üzemi viszonyai (Bp., 1902); Mezőgazdasági üzemviszonyok és eredmények. Üzemstatisztikai tanulmány (Bp., 1909); A gazdasági szakoktatás Magyarországon és a külföldön (Bp., 1909); A fonalnövények termesztése és feldolgozása (Bp., 1910); Mezőgazdasági főiskola kérdése (Bp., 1911); Az ipari és kereskedelmi növények termesztése (Bp., 1911); A vagyonváltság második törvénye (Bp., 1922); A magyar mezőgazdasági kísérleti intézetek ismertetése (Bp., 1922); A kisgazda adói. Adóútmutató kis- és nagygazdák számára (Bp., 1928).