Kezdőlap

Károlyi István, gróf (Kaplony, 1797. nov. 18.Fót, 1881. jún. 12.): főispán, az MTA ig. tagja (1853). Egy.-i tanulmányainak befejezése után belépett a Liechtenstein-huszárezredbe, 1821-ben diplomáciai szolgálatban Párizsba helyezték. Évekig élt Olaszo.-ban. A reformkor politikai küzdelmeiben nem vett részt, de a szabadságharc kitörése után elvállalta a Pest vm.-i főispánságot. Fóton nemzetőrséget szervezett és felállította a Klapka György parancsnoksága alatt álló I. hadtest kötelékében harcoló Károlyi-huszárezredet. 1849. febr.-ban Windischgraetz elfogatta és bebörtönöztette. 1850-ben váltságdíj fejében kiengedték. 1860-ban, majd 1867-től 1881-ig ismét Pest vm. főispánja. Nevéhez fűződik az Ybl tervei szerint készült fóti templom és kastély felépítése. Sokáig a Szent István Társulat elnöke. – Irod. Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd gr. K. I. fölött (MTA Emlékbeszédek, XVII. Bp., 1882).