Kezdőlap

Károlyi Mihályné, Andrássy Katalin, gróf (Tiszadob, 1898. szept. 15.Vence, Franciaország, 1985. jún. 12.): író, emlékiratíró. Károlyi Mihály felesége, id. Andrássy Gyula unokahúga. Iskoláit magántanulóként, majd 1909-13-ban a budai Notre-Dame-de-Sion zárda leányiskolájában végezte. 1914 novemberében feleségül ment Károlyi Mihályhoz. 1919-ben követte férjét az emigrációba. Olaszo.-ban, Franciao.-ban éltek, majd Angliában telepedtek le. 1946-ban hazatértek 1947-1949-ig, amikor férje Magyaro. párizsi nagykövete volt, a francia fővárosban, 1949 után Vence-ben élt. 1963-ban hazatelepült Magyaro.-ra. Életéről film készült: A vörös grófnő (rendező Kovács András, 1984). – F. m. Együtt a forradalomban (Bp., 1967); Együtt a száműzetésben (Bp., 1969); Otthonaim (Budapest 1978. 10. sz.) – Irod. Eörsi István: Monológ K. Mné-ról (Élet és Irod., 1969. 29. sz..): Roger Maria: Beszélgetés K. Mné-val Budapesten. Interjú az „Europe” c. folyóirat 1969-es évfolyamában (Világosság, 1975. 5. sz.); Fodor Ilona: Ketten a száműzetésben Párizsban. Beszélgetések K. Mné-val (Valóság, 1976. 5. sz.); Wagner István: Vence, Károlyi Alapítvány. Interjú a „vörös grófnővel” (Magy. Hírl., 1980. júl. 20.); Major Ottó: Red Catherine és a nagyvilág. K. M.-né-ra emlékezve (Nagyvilág, 1985. 9. sz.); Somlyó Zsuzsa: Az utolsó interjú (Új Tükör, 1985. 26. sz.); Hubay Miklós: Egy emlék K. M.-néról (Népszabadság 1985. jún. 22.); Hajdu Tibor: Katinka (Magy. Hírlap, 1985. júl. 1.).