Kezdőlap

Károlyi Sándor (Varasd, 1871. júl. 31.Bp., 1933. aug. 21.): mérnök, kultúrmérnök. Tanulmányait a bp.-i József Műegy.-en végezte (1895). Gyakorlati működését a bp.-i kultúrmérnöki hivatalban kezdte, ahonnan Pécsre, majd Brassóba került. 1919-től a szombathelyi kultúrmérnöki hivatal főnöke majd kerületi felügyelő. 1928-tól nyugalomba vonulásáig, 1931-ig a Földművelésügyi Min. Vízügyi Főosztálya kultúrmérnöki ügyosztályának vezetője, az Ecsedi láp, valamint a Szamos szabályozásának min.-i biztosa volt. Ő készítette a szobathelyi kultúrmérnöki hivatal hatáskörébe tartozó Kis-Balaton lecsapolásának tervét a hagyományos „vízfélreszorítás” elve alapján, amelyet az 1921-ben alakult Kis-Balaton Lecsapoló Társulat hajtott végre (1922-től) egy tőzegkitermelő vállalat támogatásával. Élete utolsó éveiben legjelentősebb munkája a Fertő-tó rendezésének terve volt. – F. m. A Kis-Balaton lecsapolása (Vízügyi Közl., 1923. 1. sz.); A Fertő tó (Vízügyi Közl., 1933. 2. sz.).