Kezdőlap

Károlyi Zoltán (Pécs, 1905. máj. 7.Bp., 1966. febr. 10.): mérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1950). Oklevelét 1928-ban a bp.-i műegy.-en megszerezve előbb vállalati, majd társulati mérnökként működött. 1936-tól a sátoraljaújhelyi, 1939-től a győri folyammérnöki hivatalnál, ill. Vízügyi Igazgatóságnál a folyamszabályozási csoport vezetője. 1954-től a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) főmunkatársa. A természetes vízfolyások hidraulikájának kiváló művelője; különösen a medermorfológiai vizsgálatok terén ért el jelentős eredményeket. E kutatásokkal kapcsolatban tervezte külföldön is használt hordalékfogó berendezését. Kutatásainak másik területe az árvízvédelemmel kapcsolatos. Jelentősek vízrajzi és vízépítéstörténeti tanulmányai is. – F. m. Kísérletek hordalékfogóval (Vízügyi Közli 1947); A hordalékmozgató erők meghatározása természetes vízfolyásoknál (Vízügyi Közl. 1949); Töltésezett folyóink mértékadó árvízszínei és az árvizekre vonatkozó tanulmányok eredményei (VITUKI Tanulmányok és kutatási eredmények. 3. sz. Bp., 1957); Az 1965. évi dunai árvíz hidrológiai okai és lefolyása (Vízügyi Közl, 1966); A magyar vízszabályozások története (Károlyi Zsigmonddal és Vázsonyi Ádámmal; Bp., 1967). – Irod. Lászlóffy Woldemár: dr. K. Z. (Vízügyi Közl. 1966.)