Kezdőlap

Kárpáti Zoltán (Sopron, 1909. okt. 1.Bp., 1972. jún. 18.): növényföldrajz- és rendszertankutató, dendrológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1955). A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán doktorált (1932). Eötvös-kollégista volt. Természetrajz-kémia tanári oklevelet nyert (1933). 1933–36-ban a bp.-i tudományegy. Növényrendszertani lntézetében Tuzson János mellett gyakornok, közben több külföldi tanulmányúton vett részt. 1936–49-ben a Bp. Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet mikroszkópiai osztályán vegyész; 1941-ben magántanárrá habilitálták. 1950-től az Agrártudományi Egy. kertészeti karán (ill. a későbbi Kertészeti Főisk.-n) tanszékvezető egy.-i docens. 1954-től 1971-ig, nyugdíjazásáig a Főisk.-n (ill. Kertészeti Egy.-en) tanszékvezető egy.-i tanár. Működése alatt megszervezte a Növénytani Tanszék munkáját, és létrehozta a soroksári botanikus kertet. Számos hazai és külföldi tudományos társ. és bizottság tagja volt. Jelentős tevékenységet fejtett ki a flórakutatás, növényrendszertan és a dendrológia terén. Nevét 8 virágos taxon őrzi. Fontos dendrológiai kérdéseket tisztázott. Nevezetes bibliográfiai és szerk.-i tevékenysége is. A Cambridge-i Flora Europaea szerk. bizottsági tagja és területi referense. Szerk. a Botanikai Közleményeket (1953–62), A növények világát (II., Bp., 1969), a Magyarország Kultúrflóráját (1963–72). Számos szakközleménye jelent meg. – F. m. Kertészeti növénytan (Bp., 1953); Magyar flóra (Növényhatározó, II., Soó Rezsővel, Bp., 1968); Alkalmazott növényföldrajz (Terpó Andrással, Bp., 1971). – Irod. Csapodi István: K. Z. (Soproni Szle, 1973); Terpó András: K. Z. emlékezete (Botan. Közl., 1973. 60.).