Kezdőlap

Karthauzi Névtelen (16. sz. első fele): a Jagelló-kor kolostori irodalmának tetőpontját jelző Érdy-kódex szerzője. A városlődi karthauzi kolostor gazdasági ügyeinek vezetője. Délvidéki származású. Járt Rómában is. A prédikáció- és legendagyűjteményt tartalmazó kódexet 1524–27 között írta. A szöveg első ismertetője Érdy János volt. Kiadása Nyelvemléktár IV–V. – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Bp., 1931).