Kezdőlap

Kassai István (Kassa, 1430 körülBuda ? , 1499 előtt): építész és szobrász. 1464-ben Kassa város tanácsa a bártfaiaknak ajánlotta az épülő Szent Egyed-templom szentélyének beboltozására. A munkát megkapta, el is végezte, s a diadalív északi sarkának gyámkövére önarcképét is kifaragta. Ugyanekkor megépítette a különálló szentségházat. 1470 körül szobrokat szállított Bártfára. Mátyás megbízásából 1476-ban a diósgyőri vár kibővítési munkálatait vezette, s a budai királyi palotán is dolgozott. 1480-ban a kassai Erzsébet-templomon végzett közelebbről meg nem jelölt munkákat. A budaszentlőrinci pálos kolostor szentségháza szintén az ő műve. Valószínűleg Budán halt meg. Alkotásai a késői gótika legmagasabb színvonalú példái. – Irod. Csemegi József: K. I. művészete (Bp., 1939); Feuerné Tóth Rózsa: K. I. (Bpest Régiségei, XVI. 1955.)