Kezdőlap

Kasztner Janka; Lázár Gyuláné (Ladomér, 1850. jan. 8.Bp., 1923. máj. 19.): pedagógus. A budai állami tanítóképzőben polgári isk. tanítói oklevelet szerzett. 1874-ben az ipolysági áll. polgári leányisk., 1875-ben a győri, 1886-ban kolozsvári tanítónőképző, 1896-ban a bp.-i áll. polgári isk. tanítóképző ig.-ja. Az intézet az ő igazgatósága idején kapta új szervezetét és az Erzsébet Nőiskola elnevezést. A m. nőnevelés egyik úttörője. Cikkei a Nemzeti Nőnevelésben és a Győri Tanügyi Értesítőben jelentek meg. – M. Emlékeim (Bp., 1911).