Kezdőlap

Katapán (? 1216): kancellár, püspök. 1190-től 1198-ig kancellár és fehérvári prépost, 1198-tól haláláig egri püspök. Kancelláriai működése a hivatali szervezet és az oklevelek formai elemeinek megszilárdulását hozta magával. – Irod. Fejérpataky László: A kir. kancellária az Árpádok korában (Bp., 1885).