Kezdőlap

Katona Lajosné, Thuránszky Irén (Esztergom, 1859. dec. 4.Bp.? ): pedagógiai író, tanítónőképző intézeti igazgató. ~ Lajos irodalomtörténész felesége. Bp.-en végezte a tanítónőképzőt és a polgári tanítónőképzőt mennyiségtan-természettudomány szakon. 1878-tól a kőszegi polgári isk.-nál, 1880-tól a bp.-i VI. ker. tanítónőképzővel összekapcsolt gyakorló felső leányiskolánál működött. 1890-től a bp.-i II. ker. tanítónőképző ig.-ja. Több pedagógiai egyesület tagja. Tankönyveket írt felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák és képzőintézetek használatára. Cikkei jelentek meg a Nemzeti Nőnevelés c. folyóiratban. Kiváló gyakorlati pedagógus volt. Szerk. a Zirzen Janka Emlékkönyvet (Bp., 1897). – F. m. Gazdaságtan felsőbb leányiskolák és tanítónőképző intézetek számára (Bp., 1888); Háztartástan… (Bp,. 1892); A Budapesti II. ker. állami tanítónőképző… intézet 25 éves fennállásának története… (Bp., 1896).