Kezdőlap

Katona Mór (Szentmihályfa, 1845. máj. 5.Bp., 1927. ápr. 6.): jogász, egyetemi tanár. 1872-től a nagyszebeni jogak. h. tanára s még ugyanebben az évben a bp.-i egy.-en magántanár (m. magánjog), 1874-től a győri, 1892-től a kassai, 1899-től a pozsonyi jogak.-n tanár (büntetőjog, utóbb polgári jog). 1903–15 között bp.-i egy.-i tanár (m. magánjog). 1903–05-ben ogy.-i képviselő (Szabadelvű Párt). A Fodor-féle Magyar magánjogban ~ írta a birtokról és a kötelmi jog általános részéről szóló fejezeteket. – M. A tévedés beszámítása a büntetőjogban (Pest, 1870); A pénztartozásokról (Győr 1884); A magyar családi hitbizomány (Bp., 1894); A magyar magánjog vezérfonala (Bp., 1909).