Kezdőlap

Kautz Gyula (Győr, 1829. nov. 5.Bp., 1909. márc. 27.): közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1860, r. 1865, ig. 1887). Külföldi egy.-i tanulmányai után 1851-től a pozsonyi, 1853-tól a nagyváradi jogak.-án tanított. 1857-ben a budai műegy.-en a nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanára. 1863–92 között a pesti tudományegy. tanára (közjog és közigazgatás, politika; 1868-tól nemzetgazdaságtan és pénzügytan). 1865-től 1883-ig Deák-párti programmal ogy.-i képviselő, a kiegyezési tárgyalásokon gazdasági szakértő. 1883-tól az Osztrák-Magyar Bank al-, 1892-től 1900-ig főkormányzója. 1886-ban tagja lett a főrendiháznak. 1904-től 1907-ig az MTA másodelnöke. Kormányzói működése során – gazdasági engedmények árán – bizonyos politikai követelményeket (kétnyelvű papírpénz, valutarendezés stb.) érvényesített. Közgazdasági nézeteire a német történelmi isk. képviselői hatottak. Főként a közgazdasági irodalom fejlődését vizsgálta, s az egyes elméletek létrejöttét a kor társadalmi viszonyaival is igyekezett kapcsolatba hozni. – F. m. Theorie und Gesrhichte der National-Oekonomik (I–II. Wien, 1858–66); Politika (Pest, 1862; további kiadások is, 1878-ban az MTA nagy jutalmát kapta); A nemzetgazdaság és pénzügytan (I–II, Pest, 1862–63); Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika (Pest, 1866); A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon (Pest, 1868); Jogtudomány és nemzetgazdaságtan (Pest, 1868); A fémvaluta kérdése (Bp., 1880); Az államgazdaság eszméje és a socialistikus financzia kezdetei (Bp., 1883). – Irod. Földes Béla: K. Gy. (MTA Emlékbeszédek, XV. Bp., 1911.)