Kezdőlap

Kazay Endre (Nagybánya, 1876. nov. 10.Vértesacsa, 1923. ápr. 20.): gyógyszerész, szakíró. 1894-től volt gyógyszerészgyakornok Nagybányán. Már ekkor behatóan foglalkozott a természettudományok legkülönbözőbb ágaival. Négykötetes Gyógyszerészi lexikont szerk. és adott ki (Nagybánya, 1900). 1897-ben gyógyszerészgyakornoki vizsgát tett Kolozsvárott, majd a bp.-i tudományegy.-en 1903-ban gyógyszerészi oklevelet szerzett. 1903-tól 1908-ig az ógyallai patikát vezette. Ez időben egy refraktometert és polarimetert szerkesztett. 1908–10-ben Nagyszalontán patikatulajdonos. 1910-től 1915-ig Bp.-en a Galenus gyógyszervegyészeti gyár üzemvezetője. Mint a vegytan előadója a bp.-i Drogista Szakisk.-ban működött (1912–1915), a Gyógyszerészi Hetilap főmunkatársa. 1915-ben bérbe vette a vaskohi (Bihar vm.) patikát, majd 1918-tól Vértesacsán mint tulajdonos működött haláláig. 1919-ben az Egészségügyi Népbiztosság a Fejér vm.-i gyógyszertárak vizsgáló-felügyelőjévé nevezte ki. Több előadást tartott a Mo.-i Gyógyszerész Egyesület tudományos összejövetelein. Kémiával, csillagászattal, meteorológiával, zeneesztétikával, irodalommal, fizikai eszközök szerkesztésével, címertannal, antropológiával, geológiával, pirotechnikával is foglalkozó polihisztor volt. Cikkei jelentek meg a Gyógyszerészeti Hetilapban, a Gyógyszerészi Közl.-ben, a Magy. Chemiai Folyóiratban, az Időjárásban, a Term. Tud. Közl.-ben. – Irod. Matolcsy Miklós: Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészi munkákról (Bp., 1910); Studényi János-Vondra Antal: Hírneves gyógyszerészek (Bp., 1920); Abay Nemes Gyula: K. E. (Gyógyszerészi Ért., 1923. 19. sz.); Csikós Ádám: K. E. (Gyógyszerészek Lapja, 1923. 13. sz.); Larencz László: K. E. újabb életrajzi vonatkozásai (Gyógyszertörténeti Diárium, 1975. 1. sz.).