Kezdőlap

Kazimir Károly, Kazcsimir (Debrecen, 1888. okt. 25.Kassa, 1943): költő, drámaíró, újságíró. Nyomdász volt. A Tanácsköztársaság bukása után Csehszlovákiába emigrált, s tagja, majd funkcionáriusa lett a Csehszlovák Szociáldemokrata Pártnak. Politikai publicisztikai írásai a csehszlovákiai Népszavában jelentek meg. Költészete a proletárirodalom hagyományos témáit és stílusát képviselte. A szlovákiai m. irodalomban színpadi műveivel vált jelentős alkotóvá. 1934-ben a Rádió kassai stúdiója mutatta be Szerelem szárnyán c. művét. 1936-ban a kassai m. színtársulat a szovjet diplomaták küzdelmét bemutató Nagykövetné c. drámáját adta elő. – F. m. Új tüzek (versek, Kassa, 1933); Vulkánok vonalán (publicisztikai írások, Kassa, 1934). – Irod. Kováts Miklós: Magyar színjátszás és drámairodalom Csehszlovákiában (1918–1938) (Pozsony-Bp., 1974).