Kezdőlap

Kazinczy Lajos (Széphalon, 1820. okt. 20.Arad, 1849. okt. 25.): honvéd tábornok, ~ Ferenc legkisebb fia. A tullni utásziskolát végezte, majd a 9. huszárezredben szolgált hadnagyi rangban. 1847-ben kilépett a hadseregből. A honvédség felállításakor, 1848. jún.-ban az I. utász-zászlóaljba lépett. 1849. jan.-ban Klapka György hadtestében alezredesi rangban hadosztályparancsnok lett. 1849. ápr.-ban a Felső-Tisza vidéki „éjszakkeleti” hadtest parancsnoka, tábornok. Júl.-ban Görgeyvel kellett volna egyesülnie, de az orosz hadak ebben megakadályozták. Így Erdélybe szorult, s aug. 25-én Zsibón letette a fegyvert. A császári haditörvényszék halálra ítélte, s főbelőtték.