Kezdőlap

Kecskeméti Vég Mihály (16. sz.): énekszerző, az 55. zsoltár fordítója. Életéről biztos adatok nincsenek. Ötvennegyedik (a Vulgata szerint ötvenötödik) zsoltára kiemelkedik a kor zsoltárfordításai közül, erőteljes képekben, költői szemléletességgel adja vissza az eredeti szöveg szavait (kiadása: Szilády Áron Régi Magy. Költők Tára IV. Bp., 1883). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953). – Zenei feldolgozása: Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus.