Kezdőlap

Kecskeméti W. Péter (Nagyvárad, 1637Kassa, 1680): ötvös. Váradon tanult, majd Brassót, Gyulafehérvárt és Kolozsvárt járta be. Váradon nyitott műhelyét 1660-ban a város elpusztításakor a török felégette, ekkor telepedett le Kassán. 1664-ben készített ananász alakú serlege a kassai, ovális nagy tálja a miskolci ref. egyház tulajdona. Nevét az ötvösségről és a drágakövekről készített feljegyzéses könyvével tette ismertté; kiadta Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve (Archaeol. Ért. 1884).