Kezdőlap

Keczkés Károly (Lőcse, 1789. nov. 18.Pécs, 1856. nov. 23.): vízépítő mérnök. Diplomáját 1822-ben szerezte a pesti Institutum Geometricumban. 1823-tól a Duna feltérképezésének mérnöke, 1829-ben hajózási mérnök. 1830 körül a Rábán és a Pinkán felméréseket végzett, szabályozási terveket készített. 1837-ben Pozsonyba helyezték a Duna szabályozásához. 1844-ben az országos építési főigazgatóság főmérnöke. Ettől fogva kezdett a Tisza-szabályozás ügyeivel foglalkozni. Vásárhelyi Pál halála után 1847 elejétől a Tiszavölgyi Társulat főmérnöke. 1848-ban Széchenyi István megbízta a Duna-szabályozási tervek felülvizsgálatával. Működése a Tiszán a szabadságharc kitörésével megszűnt. 1853-ban középítési felügyelőként a bécsi kereskedelmi min.-ba helyezték és rábízták a mo.-i vízügyek vezetését. 1855-ben az Alsó-Tisza áradásainak okait vizsgálta. Ez évben próbálták ki saját találmányú kotrógépét a bogyiszlói átvágásban. Tervei, irodalmi munkássága elvesztek. A Tiszára vonatkozó tanulmányát Képessy József adta ki A magyar Alföld hydrográphiája (Pest, 1867) c. munkájában. – Irod. Sárközy Imre: Régibb vízi mérnökeink (Bp., 1897); Fodor Ferenc: Institutum Geometricum (Bp., 1954); Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon (Bp., 1958); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).