Kezdőlap

Kek Zsigmond (Cservenka, 1907. jan. 27.Újvidék, 1980. febr. 22.): ref. lelkész, nyelvész, szerkesztő. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Hollandiában, Franciao.-ban és Angliában végezte, diplomáját a strassburgi egy. teológiai karán nyerte. 1931-től Zomborban és Szabadkán segédlelkész. Mint a baloldali ifjúsági mozgalom támogatója, 1936-ban a Híd c. folyóirat egyik főmunkatársa volt. 1945 után a Szabad Vajdaság, majd a Magar Szó főszerk.-je 1948-ig. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták, öt évig internáló tábor foglya. Visszatérve Újvidéken újságíró, a Magyar Szó szerkesztőségében nyelvi lektor. Gazdag műfordítói tevékenységet folytatott szerbhorvát, francia, angol, német nyelvből. 1970-ben elsőként kapott Szarvas Gábor-díjat. – F. m. Így írunk mi (Újvidék, 1962); A mi nyel vünk (Új vidék, 1978); Nyelvünk fűszerszámai (Újvidék, 1979). – Irod. Varga Domokos: „Szép magyar Sors”. (Élet és Irod., 1980. márc. 8.); Kalapis Zoltán: K. Zs. (Üzenet, 1990. 2. sz.).