Kezdőlap

Kelemen Didák (Baksafalva, 1683Miskolc, 1744. ápr. 28.): ferences szerzetes, hittérítő, egyházi író. 1717-ben a m. minorita (ferences) rend főnöke lett. 1720-ban megalapította a nyírbátori rendházat és több templomot épített. Koháry István, majd főleg Károlyi Sándor bizalmasa, az utóbbi támogatásával a Tisza-vidéken nagy katolizáló tevékenységet fejtett ki. A kat. restauráció egyik vezető alakja, az ogy.-en és a vallásügyi bizottságban állandóan érvényesítette befolyását a kat.-ok érdekében. Híres hitszónok volt. – M. Búza fejek (legjelentősebb beszédeinek gyűjteménye, Kassa, 1729). – Irod. Takáts Sándor: K. D. és Károlyi Sándor családja (Kath. Szle, 1892); Tímár Kálmán: K. D. mint nyelvújító (Magy. Nyelv, 1930).