Kezdőlap

Kelemen Imre (Bp., 1909. nov. 4.Bp., 1975. febr. 15.): műfordító. Cserépfalvi Imre idegen nyelvű könyvesboltjában vállalt állást. 1932-ben Párizsba ment, itt Gara László tanítványa és barátja lett. A II. világháború kitörésekor a fasizmus ellen harcoló Militaire étranger önkéntese. Részt vett a francia ellenállási mozgalomban. Párizs felszabadulása után a francia rádió m. adásának bemondó szerk.-je volt. 1949-ben tért vissza Bp.-re. A Magy. Távirati Iroda (MTI) munkatársa volt 1951-ig, azután önálló fordító. Szépirodalmi és művészeti könyveket fordított m.-ról franciára. Munkásságával hozzájárult a m. kultúra franciao.-i megismertetéséhez. A klasszikus és modern m. irodalom számos alkotása az ő tolmácsolásában jelent meg franciául (Babits Mihály, Bródy Sándor, Mikszáth Kálmán, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Németh László stb). A Magyar Pen Club tagjaként készítette az angol–francia nyelvű bulletint. – Irod. Timár György: Búcsú K. I.-től (Élet és Irod., 1975. 8. sz.); Gera György: K. I. (Nagyvilág, 1975. 5. sz.).