Kezdőlap

Kelemen Imre (Zalatárnok, 1744Pest, 1819. márc. 26.): jogász, egyetemi tanár. Jezsuita szerzetes volt, a rend megszűnése után Nagyszombatban jogot végzett és 1776-ban a győri jogak. tanára, majd az ak. Pécsre költözése után ott működött tovább (1785-től). 1793–1817 között pesti egy.-i tanár. Polgári joggal foglalkozott, először dolgozta fel a polgári jog hazai történetét. Mint jogtörténész az összefüggések feltárása nélkül csupán kronologikus módszerrel dolgozott. Tankönyvei sokáig voltak használatban. M. Institutiones juris privati hungarici (I–III. Pesthini, 1814, m.-ra fordította Czövek István: Magyar hazai polgári magános törvényről írt tanítások, Pest, 1822, Jung János Bécsben adta ki németül, 1818); Historia juris hungarici privati (Budae, 1818, m.-ra fordította Jeszenszky Miklós: A magyar törvény históriája címmel, Pest, 1820). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878); Bátyka János: Jogi professzorok emlékezete (Bp., 1935).