Kezdőlap

Kelemen József (Polány, 1910. febr. 12.Bp., 1982. nov. 9.): nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa (1962). Felsőfokú tanulmányait Szegeden folytatta, Erdélyi Lajos, Csefkó Gyula, Horger Antal voltak a tanárai. Tanári diplomájának megszerzése után főisk. tanár. A tanítást abbahagyva 1951-től Bp.-en a Nyelvtudományi Intézetben az Értelmező Szótári Osztályon dolgozott. Az Értelmező Szótár hét kötetének nyelvtani vonatkozásai és a nyelvtani címszavak nagyrészt az ő kidolgozásában épültek bele a szótárba. Foglalkozott a nyelvi adatgyűjtés és adattárolás, adatfeldolgozás gépesítésével. Lektora volt Mikes Kelemen művei kritikai kiadásának. – F. m. Szempontok az ikerszók vizsgálatához (Bp., 1939); Lyukkártyarendszerű adatgyűjtés és feldolgozás nyelvtudományban (Bp., 1966); Mondatszók a magyar nyelvben (Bp., 1970). Irod. Elekfi László: K. J. (Magy. Nyelvőr, 1982. 4. sz.).