Kezdőlap

Kelemen László (Marosvásárhely, 1907. szept. 27.Marosvásárhely, 1979. júl. 18.): orvos, az orvostudományok doktora (1969). Oklevelét a kolozsvári egy.-en szerezte (1932). Gyakornok a bp.-i III-as (1932-36), ösztöndíjas orvos a párizsi VI-os (1936-37), tanársegéd a Haynal Imre vezette kolozsvári belgyógyászati klinikán (1940-44). Főorvos a kolozsvári Református Diakonissza Kórházban, majd 1945-től előadó tanár a Bolyai Tudományegy. orvosi karán Marosvásárhelyen a fertőző betegségek és járványtan tanszékén, 1948-tól tanszékvezető professzor, 1974-ben nyugalomba vonult. Szerkesztőbizottsági tagja az EME (Erdélyi Múzeum Egyesület) Orvosi Értesítőjének (1938-40, ill. 1944-45), majd a marosvásárhelyi Orvosi Szemle – Revista Medicală c. folyóiratának (1966-74). A keringési rendszer patológiájával, a szénhidrát anyagcsereviselkedésével fertőző betegségekben, a szervezet festékkötő képességének vizsgálatával, a fertőző betegségek kórszármazásával és gyógyításával (antibiotikumok) foglalkozott. – M. A fertőző betegségek kór- és gyógytana (egy.- i jegyzet bővített kiadásokban, Marosvásárhely, 1951-58).