Kezdőlap

Kelen József (Nagybocskó, 1892. jan. 12.SZU, 1939): mérnök. Berlinben főisk.-i hallgató korában kapcsolódott be a munkásmozgalomba; 1910-től 1914-ig a marxista munkásegy. előadója volt. Az I. világháború alatt a közúti villamosvasúti társaság főmérnöke. Részt vett az antimilitarista mozgalomban. 1918. jan.-ban röpiratok terjesztése miatt letartóztatták. A KMP egyik alapító tagja. A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása után a szociális termelés h. népbiztosa, majd 1919. ápr.-tól népbiztosa, a Népgazdasági Tanács és a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja. A Tanácsköztársaság bukása után letartóztatták, a börtönben tudta meg öccse, Korvin Ottó kivégzését. A népbiztosperben életfogytiglani fegyházra ítélték, majd 1922. aug.-ban a fogolycsere útján az SZU-ba került. Itt a Nehézipari Népbiztosságon dolgozott. 1926-tól 1931-ig a berlini szovjet kereskedelmi képviselet elektroimport osztályát vezette. Az SZU-ba való visszatérése után az összoroszországi hőerőműtelepek tervező trösztjének (Tyeploenergoprojekt) vezetője. 1938 elején letartóztatták, s a Sztálini törvénysértéseknek esett áldozatul. – Irod. Hevesi Gyula: K. J. (Népszabadság, 1962. 9. sz.); Gábor Sándorné: Egy népbiztos emlékére (Népszabadság, 1967. 10. sz.).