Kezdőlap

Kelényi Béla Ottó (Bp., 1897. febr. 25.Ausztria, 1944): könyvtáros, bibliográfus, történész. Bölcsészdoktori, középisk. tanári oklevelet szerzett. 1922-től a Fővárosi Könyvtárban működött, ahol utóbb a Budapest gyűjtemény osztályvezetője lett. A Budapest története c. sorozat tervezetének kidolgozója és az I. kötet felelős szerk.-je volt. Konzervatív katolikus oldalról indult, 1944-ben azonban bekapcsolódott az illegális antifasiszta szervezkedésbe. A nyilasok letartóztatták és deportálták. Ausztriában koncentrációs táborban halt meg. Főleg Pest-Buda történetéről írt tanulmányokat. – F. m. A Buda melletti Szt. Lőrinc pálos kolostor történetének első irodalmi forrása (Tanulmányok Budapest múltáról, 1936); Buda és Pest város képe az idegen utazások irodalmában (Tanulmányok Budapest múltjából, 1938); Aquincum irodalma (Szász Bélával, A Főv. Könyvt. Évk. 1939); Iparosok és kereskedők Budán és Pesten a középkorban (Bpest Régiségei, 1943).