Kezdőlap

Keleti Artur (Bp., 1889. nov. 9.Bp., 1969. nov. 7.): költő, műfordító. A bp.-i Keleti Ak.-t végezte el. A szünidőkben nyomdákban dolgozott, ahol elsajátította a könyvkészítés technikáját. Barátjával, Gulácsy Lajos festővel beutazta Itáliát. Gulácsy rajzaival jelent meg első verskötete, A kámzsás festő strófái (Bp., 1912). Az 1910-es években bankhivatalnok. Az I. világháború idején írt pacifista versciklusait: A szegény przemysli lelkész naplójából és a Sirató ének ezerkilencszáztizenötben (1920) a Világ c. lap közölte. Önálló műveinek és műfordításainak kötetei bibliofil remekek; a legkitűnőbb illusztrátorok, festők képeivel jelentek meg. 1937-ben a bp.-i Operaház bemutatta Az két lovagok c. vígoperáját Kósa György zenéjével. Közreműködött Tevan Andor: A könyv évezredes útja c. művének szerk.-ében (1958). Gulácsyról írott tanulmánya kéziratban maradt. – F. m. Az boldogtalan Raymondo… (verses komédia, Bp., 1920); Pax vobiscum (tanköltemény, Bp., 1923); A' szépreményű Goethe Úr… (Bp., 1926); Az angyali üdvözlet (litániák, Bp., 1928); A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái (műfordítás, Heltai nyomán, Békéscsaba, 1943); Nyársforgató Jakab meséi (A. France r.-nek ford., Hincz Gyula illusztrálásával, Békéscsaba, 1948). – Irod. Benedek Marcell: Ezópus és Nyársforgató Jakab (Csillag, 1949. jan.); Szíj Rezső: K. A. könyvművészeti munkássága (Magy. Könyvszle, 1970. 4. sz.); Szíj Rezső: A kámzsás költő (Vigilia, 1969. 12. sz.); Szíj Rezső: K. A. könyvművészeti munkássága (Magyar Könyvszemle, 1970).