Kezdőlap

Kellner Dániel (Csongrád, 1895. máj. 9.Bp., 1955. márc. 3.): orvos, a rendszeres sportorvosi szolgálat megszervezője. Orvosi diplomájának megszerzése után mint klinikai tanársegéd, majd mint kórházi orvos működött. Gyógyító tevékenységével párhuzamosan kutatómunkát is végzett. 1945-ben megszervezte az első belgyógyászati és sebészeti sportorvosi rendelést. 1946-tól a népjóléti min. sportegészségügyi osztályának vezetője. Később az Alkotás utcai Állami Kórházból szervezett Sportkórház főorvosa. 1955-ben a Testnevelési Tudományos Tanács egészségügyi főbizottságának tagja. Számos előadást tartott, szakcikket, könyvet írt és fordított a sportegészségügy témaköréből. Alapítója, szerk.-je és állandó munkatársa a Sportorvos c. folyóiratnak (1933–42). – F. m. A sport orvosi vonatkozásai (Bp., 1928); A Nobel-díjas orvosok élete és munkássága (Bp., 1937); Sportegészségügyi ismeretek az általános iskolai tanerők részére (Bp., 1948); Az egyes sportágak egészségügyi jelentősége (Az általános iskolai tanerők, sportoktatók és sportolók számára, Bp., 1950); Munka, pihenés, sport (Bp., 1952); Sportegészségügyi ismeretek (Bíró Andrással, Bp., 1954). – Irod. Arnóti Tibor: K. D. (Testneveléstudomány, 1955.)