Kezdőlap

Kelmenfi László, Hazucha Xavéri Ferenc (Nagyvárad, 1815. dec. 1.Buda, 1851. ápr. 21.): mérnök, író. Árva fiúként nélkülözések között küzdötte fel magát. Orvosi tanulmányait abbahagyta, mérnöki oklevelet szerzett. 1843–48-ban az Orsz. Építészeti Hivatal tisztviselője, majd mint a Hivatalos Közlöny segédszerk.-je, a Honvédelmi Bizottmánnyal Debrecenbe ment. Ezért Világos után állását elvesztette. 1848-ban a Kisfaludy Társ. tagjává választotta. Tüdőbaja korán sírba vitte. Humoros hangú cikkei kedveltté tették, Petőfi-ellenes kritikái miatt azonban népszerűtlenné vált. Utolsó éveiben az utópista Fourier eszméiért lelkesedett. Regényeket, színműveket, elbeszéléseket írt. – F. m. Buda (Színművek zsebkönyve 1839. Pest, 1839); Meghasonlott kedély (r., Pest, 1846); Beszélyek (I – II. Pest, 1846); Ezer év előtt… (eredeti beszélyek, Pest, 1850). – Irod. Greguss Ágost: Tanulmányok (II. Bp., 1880).