Kezdőlap

Kemenes Illés (Babocsa, 1885. nov. 16.Sopron, 1943. jan. 3.): bencés tanár. 1902-ben belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe, 1909-ben pappá szentelték. 1910-től a pannonhalmi főisk.-n az ókori filológia tanára, 1920 után a pannonhalmi gimn. ig.-ja, 1924-től bp.-i, 1931–33 közt esztergomi házfőnök-ig. 1934-től haláláig Bp. vidéki tankerületi főig. Az Orsz. Közoktatásügyi Tanács alelnöke. Írt néhány latin tankönyvet, klasszika-filológiai tanulmányokat. – M. Új honvédelem, új feladatok, új kötelességek (Bp., 1940).