Kezdőlap

Kemény Ferenc (Nagybecskerek, 1860. júl. 17.Bp., 1944. nov. 21.): pedagógus, tanügyi író. Egyetemi tanulmányait Bp.-en és Párizsban végezte. 1891–94-ben az egri állami reálisk. ig.-ja, 1894-től bp.-i főreálisk. tanár, c. tankerületi főig. 1920-ban nyugdíjba vonult. Főleg külföldi oktatásüggyel, testneveléssel, a pacifizmus népszerűsítésével, tankönyvírással foglalkozott. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság m. alapító tagja (1894–1907). Szerk. az Ungarische Pädagogische Revue-t, a Magyar Pedagógiai Lexikont (I–II, Bp., 1933–34). – F. m. Die Mittelschulen Ungarns (Pozsony, 1896); Gegenwart und Zukunft der körperlichen Erziehung (Berlin, 1904); A békemozgalom pedagógiai jelentősége és a békenap (Bp., 1907); A nemi probléma (Bp., 1908); A békemozgalom jelene és jövője (Bp., 1914); Gräfin M. Th. Brunszvik (Berlin, 1932); A népjellem a nevelés- és oktatásügyben (Bp., 1936).