Kezdőlap

Kemény Gábor, báró (Bp., 1910. dec. 14.Bp., 1946. márc. 19.): újságíró, külügyminiszter. Bp.-en jogi doktorrá avatták s közigazgatási szakvizsgát tett. Vidéken szolgabíró, majd a Pesti Hírlap külső munkatársa (1933). Ezután jobboldali lapok cikkírója. 1939-ben csatlakozott a nyilas mozgalomhoz, 1941. szept.-től Szálasi Ferenc megbízásából a Nyilaskeresztes Párt külügyi vezetője. A német megszállás után (1944. márc. 19.) többször tárgyalt a náci megbízottakkal a nyilas hatalomátvételről. Tájékoztatta a németeket a koronatanács elhatározásáról, hogy fegyverszünetet kér a szövetségesektől (1944. szept. 11.). A nyilas puccs után külügyminiszter (1944. okt. 16. – 1945. márc. 27.); a rémuralom elleni diplomáciai tiltakozásokat ő hárította el. Dec.-ben Szálasival Hitlernél járt; ő rendelte el a külügyminisztérium Ny-ra telepítését. Az amerikaiak elfogták és kiadták (1945. okt. 3.). A háborús főbűnösök perében kötél általi halálra ítélték, kivégezték. – Irod. Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon (Bp., 1974); Frank László: A zöld ár (Bp., 1975); „Szálasi naplója.” A nyilasmozgalom a II. világháború idején (írta és összeáll. Karsai Elek, Bp., 1978).