Kezdőlap

Kemény József, gróf (Gerend, 1795. szept. 11.Gerend, 1855. szept. 12.): történetíró, az MTA tagja (l. 1831, t. 1844). Kisebb tisztségeket viselt a nagyszebeni kincstári hivatalnál. Állásáról lemondva (1835) az erdélyi nemzeti ellenzék tagjaként részt vett a reformogy.-eken. 1846-ban a közéleti szerepléstől visszavonult és kizárólag tudományos munkásságot folytatott. Erdély történetét és régészeti emlékeit tanulmányozta. Nagy könyvtárát, kézirat- és oklevélgyűjteményét 1841-ben a megalapítandó Erdélyi Múz.-ra hagyta; ma is Kolozsváron őrzik. – F. m. Notitia historico-diplomatica archivi et literalium capituli Albensis Transsilvaniae (I–II. Cibinii, 1836); Deutsche Fundgruben der Geschichte Siegenbürgens (I–II. Kolozsvár, 1839); Erdélyország történetei tára (I–II, Kolozsvár, 1837–1845); Történelmi és irodalmi kalászatok (kiadta Toldy Ferenc Pest, 1861). – Irod. Mikó Imre emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, Pest, 1860).