Kezdőlap

Kemény Lajos (Kassa, 1859. szept. 5.Kassa, 1927. jún. 24.): levéltáros. A bölcsészetet a bp.-i tudományegy.-en végezte. (1877–1883). 1885-től Kassa város főlevéltárosa; a Felsőmagyarországi Múzeumegylet őre, a Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja. Számos történeti, irodalomtörténeti és művészettörténeti tárgyú közleménye jelent meg a szakfolyóiratokban; a Divat Szalonban költeményeket adott közre; élclapoknak is munkatársa volt. Czobor Alfréddal szerk. a Közlemények Abaúj-Torna vm. és Kassa múltjából c. folyóiratot és több más kassai sajtótermék szerkesztésében is részt vett. – F. m. Abaúj-Torna vm. az Árpádok alatt (Kassa, 1888); A reformáció Kassán (Kassa, 1890–1891); Kassa város régi számadáskönyvei 1431-1533 (Kassa, 1892); Száz év Kassa legrégibb történetéből (Kassa, 1893); Hernád mellől (elb., Hegyi Józseffel és másokkal, Kassa, 1893); Aesthetikai jegyzetek (Kassa, 1900); Abaúj-Torna vm. története a honfoglalástól az 1526-ik évig (Csoma Józseffel, Kassa, 1912); Abaúj-Torna vm. története, 1527-1648 (Kassa, 1915); Kassa város műemlékei (Kassa, 1917).