Kezdőlap

Kenczler Hugó (Nagymihály, 1884. nov. 27.Kassa; 1922. dec. 3.): művészettörténész. A bp.-i tudományegy.-en és Berlinben tanult. A MNM régiségtárának, majd az Orsz. Szépművészeti Múz.-nak lett a tisztviselője. A Tanácsköztársaság idején a Műkincseket Társadalmasító Bizottság elnöke volt, és részt vett a Múz. átszervezésében. 1920-ban nem igazolták. Kassára költözött, ahol a városi múz. tisztviselője volt haláláig. Cikkeket főként középkori témákról írt, ezeket az Athenaeum (1907–1908), az Archaeologiai Értesítő (1908–1913), Az Újság (1910), A Huszadik Század (1910), a Népművelő (1910, a Budapesti Szemle (1911–1913) közölte. – F. m. Michelangelo scultore (Bp., 1907); Kassai oltárszárnyak a kassai és bécsi múzeumban (Adalék a felsőmagyarországi festészet történetéhez a XV. században) (Bp., 1913, németül Wien-Leipzig, 1915).