Kezdőlap

Kenedics József, Kenedits (Vas m. ? , 1750 előtt? , 1805 után): mérnök és térképész. Valószínűleg a szempci Collegium Oeconomicumban nyerte oklevelét. 1755-ben Zala vm.-i, 1798–1803 között Vas vm.-i birtokokról készített térképeket nagybirtokos családok számára. Több – részben Sátor Dániellel együtt készített – Rába környéki felvételén kívül Görög Demeter vm.-i atlasza számára készült Vas vm. átnézeti (1785), majd úthálózati térképe (1790) és a Rába-meder első összefüggő felvétele (1790 és 1800) munkásságának legjelentősebb része. – Irod. Fodor Ferenc: A magyar térképírás (I. Bp., 1952); Iványi Béla: A Festetich-uradalom régi geometrái (Térképtud. Tanulm. Bp., 1958).