Kezdőlap

Képessy József (Orosháza, 1818. febr. 25.Temesvár, 1876. okt. 25.): vízépítő mérnök. Tanulmányait a pesti Mérnöki Intézetben és a bécsi műegy.-en végezte 1842-ben. 1847-ben Széchenyi István a Tisza-szabályozás VI. folyamosztályának ig. mérnökévé neveztette ki. 1866-tól a bánsági határőrvidék vízi munkálatainak – a Temes és Bega szabályozásának és hajózhatóvá tételének s az ezzel kapcsolatos vízrendezéseknek – a vezetője, 1868-tól vízügyi ig.-i beosztásban. Eredményes gyakorlati és széles körű irodalmi munkássága a kor egyik vezető vízügyi tekintélyévé tette. – F. m. A magyar Alföld hydrographiája, vízműszaki nézetek és javaslatok a földöntözés érdekében (Pest, 1867); Javaslat a Bánát közbenső vízhálózatának szabályozásairól (Temesvár, 1873). – Irod. Mokry Endre: A bánáti vizek szabályozásának történeti ismertetése (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1880); Sárközy Imre: Régibb vízimérnökeink (Bp., 1897); Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története… (Bp., 1960); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).