Kezdőlap

Kerekes György (Nyíregyháza, 1870. ápr. 3.Kassa, 1947): tanár, gazdaságtörténész. Az egri tanárképző intézet elvégzése után a homonnai felsőkereskedelmi isk. nyelv- és történelemtanára, majd ig.-ja. 1896-ban megjelent Történelem közgazdasági alapon c. munkája volt az első gazdaságtörténeti alapon írott mo.-i középisk. tankönyv. 1920-tól 1930-ig Kassán szerk. a K-szlovákiai m. kisiparosok és kereskedők érdekvédelmi szervezetének hetilapját, a Közérdeket. – M. A kereskedelem története (Bp., 1896); Régi magyar törvények közgazdasági vonatkozásai 1000–1526-ig (Bp., 1901); Képes kereskedelemtörténet, különös tekintettel Magyarországra (Bp., 1903); Magyarország kereskedelmének fejlődése (Bp., 1907); Kassa városgazdálkodási viszonyai a 17. században (Bp., 1912); Kassai kereskedők életéből harmadfélszázad 1687–1913 (Kassa, 1913); Polgárosztály kifejlődésének nehézségei a 17. században (Bp., 1914); Polgári társadalmunk a XVII. században (Kassa, 1940); Bethlen Gábor fejedelem Kassán (Kassa, 1943).