Kezdőlap

Kerekes Lajos (Kaposvár, 1927. dec. 20.Bp., 1984. nov. 19.): történész, a történelemtudomány doktora (1975). 1942-49-ben szerszámlakatos volt. 1949-ben a MDP a hadseregbe irányította; 1956-ig a Petőfi Katonai Akadémián az egyetemes történeti tanszék oktatója, majd vezetője volt. 1953-56-ban levelező aspiráns, 1956-tól az MTA Történettudományi Intézetének segédmunkatársa. 1957-ben min. engedéllyel letett vizsgái alapján történelem szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i tudományegy.-en, 1962-ben a történelemtudomány kandidátusa lett. 1966-71-ben a bécsi Collegium Hungaricum ig.-ja, 1971-től a Történettudományi Intézet ig. h.-e volt. Egy.-i tanárként tanított a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy.-en. Főkutatási területe a diplomáciatörténet, kiemelten Ausztria 1918 utáni története, valamint a német Weimari Köztársaság és a két világháború közötti nemzetközi kapcsolatok története. – F. m. Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez (összegyűjt., bev. tanulmányokat írta, Ádám Magdával, Juhász Gyulával, Bp., 1959); Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945. I. A Berlin-Róma tengely kialakulása és Ausztria annexiója. 1936-1938 (összeáll., sajtó alá rend. Bp., 1962); Anschluss. 1938. Ausztria és a nemzetközi diplomácia. 1933-1938 (Bp., 1963); Allianz Hitler-Horthy-Mussolini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik. 1933-1944 (szerk., Ádám Magdával, Juhász Gyulával, Bp., 1966); Ausztria története 1918-1955 (Bp., 1966); Abenddämmerung einer Demokratie. Mussolini, Gömbös und die Heimwehr (Wien-Frankfurt-Zürich, 1966; magyarul: Az első osztrák köztársaság alkonya. Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr Bp., 1973); Az osztrák tragédia. 1933-1938 (Bp., 1973); Hitler-puccs a sörházban (Bp., 1976); Von St. Germain bis Genf. Österreich und seine Nachbarn. 1918-1922 (Bp., 1979); Ausztria 60 éve. 1918-1978. (Bp., 1984); A weimar köztársaság (Bp., 1985).