Kezdőlap

Kerekes Sámuel Miskolci Kerekes (18. sz. közepeBécs, 1800. aug. 27.): újságíró, szerkesztő, tanár. Bécsben élt, ottani háza a Bécsben megforduló m. írók találkozóhelye volt. Itt szerk. Görög Demeterrel, 1789-től 1791-ig a Hadi és Más Nevezetes Történetek, majd 1792-től haláláig ennek folytatását, a Magyar Hírmondó c. hírlapot. Együtt tűzték ki 1789-ben és 1790-ben azt a pályadíjat, amelyre Gyarmathi Sámuel Okoskodva tanító magyar nyelvmestere (1794) és a Debreceni Grammatika (1795) készült. Együtt adták ki számos író művét saját költségükön. Élete végén nyelvtanár volt a Theresianumban. A filozófia, a pedagógia, a latin és a görög irodalom terén alapos ismeretekkel rendelkezett. Támogatta Révai Miklóst a Tudományos Akadémia felállítására irányuló törekvéseiben. – Irod. Szinnyei József: A Magyar Hírmondó (Vasárnapi Ujság, 1880).