Kezdőlap

Kerékgyártó Árpád Alajos (Jászberény, 1818. jún. 19.Bp., 1902. dec. 13.): történész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1861). Jogi tanulmányokat folytatott a bp.-i egy.-en, 1842-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 1848-ban a pesti törvényszék főjegyzője, 1849-ben pedig tanácsnoka lett. Haynau bevonulása után állásáról le kellett mondania. 1861–62-ben Pest város közigazgatási tanácsosa és h. polgármestere. 1862–64-ben ügyvéd. 1866-tól 1890-ig a m. művelődéstörténet tanára a bp.-i egy.-en. Szerk.-je volt a Magyarok életrajzai (I–II. Pest, 1856–58) c. műnek. – F. m. Magyarország mívelődésének története 889–1205 (I–II. Pest, 1859–1865); Magyarország történetének kézikönyve (I–VII. Pest, 1867–74); Hazánk évlapjai 884–1849 (Bp., 1875); A műveltség fejlődése Magyarországon (I. 889-1301, Bp., 1880). – Irod. Békefi Remig: K. Á. A. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XII. 1904.).