Kezdőlap

Kerényi Frigyes, Christmann (Eperjes, 1822. jan. 1.Uj–Buda, USA, 1852 tavaszán): költő, ügyvéd. Az almanachköltészet művelője, majd a reformeszmék szószólója volt. Német kereskedőcsaládból származott, mint az eperjesi ev. kollégium diákja 12 éves korában tanult meg magyarul. 1840-ben Irányi Dániellel Lengyelo.-ban járt, majd Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. 1844-ben megismerkedett Petőfivel, aki 1845-ben Tompa társaságában meglátogatta Eperjesen; ekkori költői versenyük eredménye az Erdei lak c. költemény. Tagja lett a Tizek Társ.-nak, Petőfi 1847-ben hozzá írta Uti leveleit. 1847-ben, külföldi útja után egy ideig Rozsnyón gazdálkodott. 1848-ban az eperjesi fiatalság egyik vezetője volt; a szabadságharcban a pesti nemzetőrség tagjaként harcolt. 1850-ben kivándorolt az USA-ba (Tompa Mihály Levél egy kibujdosott barátom után, Vachott Sándor Egy ifjúnak, ki távol úton kelt c. versével búcsúzott tőle) és farmer lett. A hontalanság érzése és a betegségek megtörték szervezetét, megőrült és öngyilkos lett. 1840-től jelentek meg költeményei az Athenaeumban Vidor Emil álnéven, a Pesti Divatlapban, az Életképekben. Kezdetben az almanachlíra lágy érzelmessége, majd a szabadságmozgalom demokratizmusa, az emigrációban a haza iránti vágyakozás szólalt meg verseiben. – M. K. F. Vidor Emil költeményei (Pest, 1844); Újabb költemények (Pest, 1846); K. F. összes költeményei 1840–1851 (Pákh Albert megemlékezésével, Bp., 1875). – Irod. Nemes Béla: K. F. (Bp., 1900); Szoják Rezső: K. F. élete és költészete (Breznóbánya; 1909); Radnóti Miklós: K. F. (Tanulmányok, cikkek, Bp., 1956.)