Kezdőlap

Keresztesi József (Veszprém, 1748. dec. 29.Szalacs, 1812. máj. 15.): ref. lelkész, egyházi író, énekszerző és naplóíró. 1769-től a debreceni kollégiumban, 1779–80-ban hollandiai egy.-eken tanult. 1780-tól Debrecenben élt. 1783-tól vértesi, 1784-től nagyváradi, 1787-től szalacsi ref. lelkész. Számos egyházi éneke bekerült a prot. énekeskönyvekbe. Több alkalmi verse, prédikációja és egyházi munkája is megjelent. Egy nyelvészeti tárgyú művét és kortörténeti adatokban gazdag, forrásértékű naplóját halála után adták ki. – F. m. Magyar Nyelv eredete (Pozsony, 1844); Krónika Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII. század végén (Pest, 1868).