Kezdőlap

Keresztury Ferenc (Sárospatak, 1735. máj. 28.Moszkva, 1811. febr. 16.): orvos, egyetemi tanár. 1762-ben kivándorolt Oroszo.-ba. 1765-től boncnok a moszkvai egy.-en, 1777-ben az anatómia és sebészet rk., majd r. tanára. Megszervezte az első orosz orvostudományi egyesületet. Tudományos munkáiban a korabeli metafizikai felfogással szervben a fejlődés elvét vallotta. Jelentősek az érzékelésről, az élettani kísérletekről és az orvosi rendészetről írt munkái. – Irod. Király József: Magyar orvostudós a XVIII. századbeli moszkvai egyetemen (Szovjet Kultúra, 1954 1. sz.); Schultheisz Emil–Tardy Lajos: Fejezetek az orosz-magyar orvosi kapcsolatok múltjából (Bp., 1960); Szilvai Konstantin: K. F. (1735–1811), (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 1961. 21–22. sz.).