Kezdőlap

Keresztury Pál (15891655. dec.): tanár, ref. lelkész. A debreceni kollégiumban és német egy.-eken végezte tanulmányait. Hazatérve a gyulafehérvári ak. tanára lett, külföldi tudósok megérkezte után azonban tanári rangjáról lemondatták és segédtanárrá minősítették. Ezután I. Rákóczi György fejedelem udvari kollégiumában tanított tovább, ahol a fejedelem fiai is tanultak. Kiváló gyakorlati nevelő volt, erősen hatott rá Comenius didaktikája. A gyermekeket először anyanyelvükön tanította, egyszerre tanított írni és olvasni, nem alkalmazott testi fenyítéket, elég időt engedett játékra is, külön gondolt arra, hogy tanítványai versenyezhessenek egymással. Bethlen Miklós önéletírásában mint nagy tudású pedagógust jellemezte. – F. m. Csecsemő Keresztyén (Gyulafehérvár, 1638); Felserdült Keresztyén (Várad, 1641); Egyenes Ösvény (Debrecen, 1653).