Kezdőlap

Kereszty Jenő (Bp., 1887. máj. 22.Bp., 1949. jún. 11.): orgonaművész, karnagy és énektanár. ~ István fia. Herzfeld Viktor, Koessler János, Siklós Albert, Kodály Zoltán, Jánosy Dezső, Antalffy-Zsiross Dezső és Zalánfy Aladár tanítványa. 1918-tól 1942-ig a Budai Zeneak. tanára. 1919-től haláláig a belvárosi plébániatemplom főorgonistája és h. karnagya. 1920–1929-ben az Egyetemi Énekkarok karnagya (1929-ben tiszteletbeli karnagya lett). Kórusával külföldön (Olaszo., Németo., Ausztria, Finno., Észto.) is sikerrel vendégszerepelt. 1926-tól az 1940-es évekig a MÁV Gépgyár zeneisk.-jának ig.-ja. Mint középisk. énektanár és szakfelügyelő a főváros szolgálatában állt. Számos orgonahangversenyt adott, többek között a rádióban is. M. Zenekari művek (2 zenekari szvit), vonósnégyes, orgonaművek (passacaglia és fuga, szvit), egyházi zene (4 mise, köztük a B-dúr zenekari mise stb.), kórusok, dalok. – Irod. Ungarischer Künstler Almanach (szerk. Diósy Béla többekkel Bp., 1929).